Arkitektur & Rådgiving

Arkitektur & Rådgiving

Prosjekt- og byggeledelse - vi leverer i alle faser

Markedsområdet Arkitektur, Rådgivning og Eiendomsutvikling utvikler prosjekter fra tidligfase og helt frem til overtakelse ferdig bygg. Vi bidrar med kreativitet og kommersiell forståelse av prosjekter, vi har kunnskap og interesse for detaljene som må på plass for å få et vellykket prosjekt og vi jobber tett med kunden for å optimalisere kost, tid og kvalitet.

Markedsområdet består av om lag 25 kompetente medarbeidere spredt utover hele landet;

 • Arkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Rådgivende ingeniører
 • Arealplanleggere
 • Eiendomsutviklere
 • Prosjektledere

Vi utfører oppdrag for både offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Eksempel på tjenester vi leverer er:

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Arkitektur alle typer eiendom
 • Mulighetsstudier
 • Skisseprosjekt
 • Detaljprosjektering
 • SØK
 • Innredningsarbeider
 • By-, tettsteds- og stedsutvikling
 • Planprosesser og reguleringssaker
 • Bistand i offentlige investeringsprosjekter
 • Alternativanalyser for tomtevalg
 • Tomtesøk
 • Tilrettelegging for kjøp og salg
 • Verdibetraktninger
 • Finansieringsanalyser / OPS
 • Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag
 • BREAAM Nor APPrisliste HRP

Prosjekter innen arkitektur, rådgiving og eiendomsutvikling

Vi bidrar med kreativitet og kommersiell forståelse av prosjekter, vi har kunnskap og interesse for detaljene som må på plass for å få et vellykket prosjekt og vi jobber tett med kunden for å optimalisere kost, tid og kvalitet.

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
Epost: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick

Styreleder

Helge Rustand