Olaf Henning Thommessen

Stilling

Direktør for Samfunnskontakt og bærekraftig forretningsutvikling

Arbeidsplass

Oslo

Telefon

97548585