Henrik Thon Gundersen

Stilling

Grunnerverver-Strategi, utredning og analyse Bergen

Arbeidsplass

Bergen

Telefon

45022585