Birgitte Røksund

Stilling

Direktør for oppvekst og idrett i enheten Nye markeder og samfunnskontakt

Arbeidsplass

Bergen

Telefon

48007236